Kancelaria Radcy Prawnego

KILKA SŁÓW O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria zajmuje się stałą i bieżącą obsługą prawną Klientów indywidualnych i Przedsiębiorców oraz świadczy pomoc prawną Klientom w zakresie prowadzenia spraw sądowych, pozasądowych, przygotowywania pism procesowych i wydawania opinii prawnych.

Profil działalności zawodowej Kancelarii obejmuje w szczególności: prawo cywilne, prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo gospodarcze i handlowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prawo administracyjne.

Prawo cywilne

Reguluje stosunki między autonomicznymi podmiotami prawa prywatnego. Obejmuje regulacje odnoszące się do praw majątkowych i rzeczy oraz normuje stosunki prawnorodzinne.

Prawo pracy

Gałąź prawa, która obejmuje ogół regulacji w zakresie stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracowników i pracodawców.

Prawo administracyjne

Reguluje prawa i obowiązki organów administracji publicznej i obywateli.

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

Reguluje stosunki zobowiązaniowe pomiędzy zakładami ubezpieczeń a ubezpieczającymi i ubezpieczonymi.

Prawo gospodarcze i handlowe

Dziedziny prawa regulujące działalność gospodarczą.

Ochrona danych osobowych

Regulacje prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych, mające na celu prawną ochronę informacji dotyczących osób fizycznych przez podmioty, które nimi dysponują.

Oferta Kancelarii

Kancelaria świadczy usługi z zakresu zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej. Pomagamy w postępowaniach przedsądowych i sądowych, a także wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie funkcjonowania biznesu.  W zakresie obsługi prawnej wspieramy naszych Klientów w konstruowaniu umów, negocjowaniu kontraktów, a także reprezentujemy ich w sporach gospodarczych.

Porada prawna

Udzielamy porad prawnych w zakresie dziedzin prawa będących w zakresie usług Kancelarii.

Opinia prawna

Sporządzamy opinie prawne w celu wyjaśnienia konkretnych problemów oraz zaproponowania potencjalnych rozwiązań.

Mediacje i negocjacje

Prowadzimy negocjacje oraz uczestniczymy w mediacjach, w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporów i wypracowania wspólnego stanowiska stron.

Projekty pism i umów

Przygotowujemy projekty pism procesowych i przedsądowych, weryfikujemy i sporządzamy projekty umów zawieranych w obrocie gospodarczym.

Stała obsługa prawna

Prowadzimy stałą obsługę prawną, związaną ze wszystkimi elementami działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta. Rozliczenia oparte są o zawartą z Klientem umowę i mają zryczałtowany charakter opłat miesięcznych.

Zastępstwo procesowe

Reprezentujemy interesy Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

do pobrania

Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo szczególne

Adres: ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz