Porada prawna on-line

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Kancelaria świadczy również porady prawne on-line, które umożliwiają uzyskanie pomocy w szybki i prosty sposób bez konieczności osobistego spotkania.

Jak skorzystać z usługi?

Aby uzyskać poradę prawną on-line, należy skorzystać z Formularza Porady on-line lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kancelarii: kontakt@kancelariabethke.pl

  • Prosimy o wpisanie zapytania oraz o w miarę możliwości jak najbardziej szczegółowe opisanie sprawy. Udostępniamy Państwu możliwość załączenia dodatkowych dokumentów już na etapie wysyłania zapytania. 
  • Kancelaria zastrzega sobie prawo zadawania Państwu dodatkowych pytań związanych ze sprawą.

W odpowiedzi na wskazany przez Klienta w zgłoszeniu adres e-mail otrzymają Państwo wycenę odnoszącą się do złożonego zapytania, zawierającą również informację o możliwym terminie wykonania usługi.

Po otrzymaniu wyceny należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy Kancelarii Radcy Prawnego Sylwii Bethke o numerze:

39 1090 1896 0000 0001 4326 7091

Porady udzielane są odpłatnie po zaksięgowaniu wpłaty na powyższy rachunek bankowy Kancelarii.

Termin wykonania usługi może ulec zmianom w przypadku zawiłego charakteru sprawy bądź z powodu konieczności przesłania przez Klienta dodatkowych dokumentów lub informacji, niezbędnych do udzielenia porady. O fakcie tym Klient zostanie każdorazowo uprzedzony.

Kancelaria zastrzega, iż porada udzielana jest wyłącznie w oparciu o sprecyzowane w Formularzu zapytanie i jedynie w jego granicach.

Formularz Porady on-line

Wycena e-porady i zapoznanie się z problemem są BEZPŁATNE


Adres: ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz