Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie ma kluczowe znaczenie, dlatego każdy przedsiębiorca powinien zadbać o to aby były one gromadzone, przechowywane i przetwarzane we właściwy sposób. 

Kancelaria świadczy usługi związane z wdrażaniem procedur ochrony danych osobowych w zgodności z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • audyt dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych,
 • zalecenia w kwestii zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO),
 • przygotowywanie dokumentacji do wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie, w tym:
  • polityki bezpieczeństwa,
  • polityki ochrony danych osobowych,
  • rejestry przetwarzania danych,
  • regulaminy postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,
  • informacje o przetwarzaniu danych,
  • wzory zgód i oświadczeń,
  • wzory klauzul informacyjnych,
  • umowy związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W ramach usług związanych z ochroną danych osobowych wspieramy również Klientów prowadzących swoje biznesy on-line, a w ramach wsparcia branży e-commerce przygotowujemy:

 • polityki prywatności i cookies,
 • regulaminy witryny internetowej, sklepu internetowego, newslettera, opinii itp.,
 • zgodne z wymogami zgody i checkboxy na stronę internetową. 

Adres: ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz